Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Åby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 1030 12,5% 33,7% 25,1% 28,6% 5,0% 51,2% 48,8%   0,8%
Summa 1030 12,5% 33,7% 25,1% 28,6% 5,0% 51,2% 48,8% 0,8%

http://www.val.se