Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Braås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Braås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Braås 1579 16,7% 25,6% 25,3% 32,4% 4,4% 50,6% 49,4%   0,7%
Summa 1579 16,7% 25,6% 25,3% 32,4% 4,4% 50,6% 49,4% 0,7%

http://www.val.se