Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnhagen 1372 27,0% 32,9% 19,0% 21,1% 5,8% 49,9% 50,1%   1,6%
Summa 1372 27,0% 32,9% 19,0% 21,1% 5,8% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se