Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gemla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gemla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gemla 1358 13,8% 34,6% 23,6% 27,9% 5,7% 50,1% 49,9%   1,0%
Summa 1358 13,8% 34,6% 23,6% 27,9% 5,7% 50,1% 49,9% 1,0%

http://www.val.se