Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Furuby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Furuby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furuby 536 14,9% 33,6% 26,7% 24,8% 4,9% 50,4% 49,6%   1,5%
Summa 536 14,9% 33,6% 26,7% 24,8% 4,9% 50,4% 49,6% 1,5%

http://www.val.se