Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1177 16,0% 34,1% 24,1% 25,8% 5,3% 50,0% 50,0%   1,0%
Summa 1177 16,0% 34,1% 24,1% 25,8% 5,3% 50,0% 50,0% 1,0%

http://www.val.se