Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Evedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Evedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Evedal 1137 20,7% 56,8% 11,1% 11,4% 4,0% 49,3% 50,7%   0,4%
Summa 1137 20,7% 56,8% 11,1% 11,4% 4,0% 49,3% 50,7% 0,4%

http://www.val.se