Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Åryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åryd 1142 12,5% 37,7% 25,4% 24,4% 3,8% 51,9% 48,1%   0,6%
Summa 1142 12,5% 37,7% 25,4% 24,4% 3,8% 51,9% 48,1% 0,6%

http://www.val.se