Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söder

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söder 1348 19,4% 35,8% 24,8% 20,0% 5,4% 49,4% 50,6%   1,7%
Summa 1348 19,4% 35,8% 24,8% 20,0% 5,4% 49,4% 50,6% 1,7%

http://www.val.se