Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandsbro Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandsbro Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandsbro Östra 1659 12,3% 36,6% 24,1% 27,0% 3,3% 49,8% 50,2%   1,4%
Summa 1659 12,3% 36,6% 24,1% 27,0% 3,3% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se