Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norr 1503 12,9% 28,2% 26,1% 32,8% 4,9% 46,1% 53,9%   1,0%
Summa 1503 12,9% 28,2% 26,1% 32,8% 4,9% 46,1% 53,9% 1,0%

http://www.val.se