Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1632 27,2% 22,0% 18,3% 32,5% 4,8% 48,1% 51,9%   2,0%
Summa 1632 27,2% 22,0% 18,3% 32,5% 4,8% 48,1% 51,9% 2,0%

http://www.val.se