Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öster 1373 24,7% 28,0% 24,0% 23,2% 6,3% 49,1% 50,9%   1,9%
Summa 1373 24,7% 28,0% 24,0% 23,2% 6,3% 49,1% 50,9% 1,9%

http://www.val.se