Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1533 35,2% 21,7% 20,2% 22,9% 6,8% 50,6% 49,4%   2,3%
Summa 1533 35,2% 21,7% 20,2% 22,9% 6,8% 50,6% 49,4% 2,3%

http://www.val.se