Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Telestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Telestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Telestad 1449 16,5% 31,3% 20,0% 32,2% 4,9% 50,0% 50,0%   2,2%
Summa 1449 16,5% 31,3% 20,0% 32,2% 4,9% 50,0% 50,0% 2,2%

http://www.val.se