Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dalbo Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalbo Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalbo Centrum 1473 24,4% 34,5% 18,9% 22,2% 8,4% 48,3% 51,7%   3,3%
Summa 1473 24,4% 34,5% 18,9% 22,2% 8,4% 48,3% 51,7% 3,3%

http://www.val.se