Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Öjaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öjaby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjaby 1823 13,0% 35,5% 24,4% 27,1% 5,0% 50,6% 49,4%   1,4%
Summa 1823 13,0% 35,5% 24,4% 27,1% 5,0% 50,6% 49,4% 1,4%

http://www.val.se