Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrelid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrelid

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrelid 1687 21,4% 31,0% 21,3% 26,3% 3,7% 45,5% 54,5%   1,1%
Summa 1687 21,4% 31,0% 21,3% 26,3% 3,7% 45,5% 54,5% 1,1%

http://www.val.se