Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kungsmad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsmad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsmad 1346 28,9% 28,3% 24,4% 18,4% 8,4% 50,9% 49,1%   3,4%
Summa 1346 28,9% 28,3% 24,4% 18,4% 8,4% 50,9% 49,1% 3,4%

http://www.val.se