Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hovshaga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovshaga Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovshaga Centrum 1591 21,1% 33,5% 23,9% 21,6% 6,0% 48,0% 52,0%   1,3%
Summa 1591 21,1% 33,5% 23,9% 21,6% 6,0% 48,0% 52,0% 1,3%

http://www.val.se