Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ringsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ringsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringsberg 1393 18,7% 23,4% 22,8% 35,1% 4,2% 45,9% 54,1%   1,3%
Summa 1393 18,7% 23,4% 22,8% 35,1% 4,2% 45,9% 54,1% 1,3%

http://www.val.se