Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Pilbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pilbäcken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilbäcken 1420 28,5% 28,0% 20,4% 23,1% 5,1% 49,6% 50,4%   3,5%
Summa 1420 28,5% 28,0% 20,4% 23,1% 5,1% 49,6% 50,4% 3,5%

http://www.val.se