Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandsbro Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandsbro Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandsbro Västra 1556 15,1% 37,5% 22,8% 24,6% 7,2% 50,0% 50,0%   1,2%
Summa 1556 15,1% 37,5% 22,8% 24,6% 7,2% 50,0% 50,0% 1,2%

http://www.val.se