Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Torparängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Torparängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torparängen 1770 21,1% 36,4% 18,6% 24,0% 3,5% 46,9% 53,1%   1,3%
Summa 1770 21,1% 36,4% 18,6% 24,0% 3,5% 46,9% 53,1% 1,3%

http://www.val.se