Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kronoberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kronoberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoberg 1711 13,2% 31,6% 25,1% 30,2% 5,6% 48,3% 51,7%   1,7%
Summa 1711 13,2% 31,6% 25,1% 30,2% 5,6% 48,3% 51,7% 1,7%

http://www.val.se