Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Teleborg Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Teleborg Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg Centrum 1411 22,6% 31,3% 20,9% 25,2% 4,0% 46,8% 53,2%   2,6%
Summa 1411 22,6% 31,3% 20,9% 25,2% 4,0% 46,8% 53,2% 2,6%

http://www.val.se