Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bondegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bondegård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bondegård 1668 13,3% 31,8% 24,6% 30,2% 6,1% 49,6% 50,4%   1,0%
Summa 1668 13,3% 31,8% 24,6% 30,2% 6,1% 49,6% 50,4% 1,0%

http://www.val.se