Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nya Hovshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nya Hovshaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hovshaga 1377 16,6% 54,3% 19,0% 10,1% 7,8% 49,5% 50,5%   0,9%
Summa 1377 16,6% 54,3% 19,0% 10,1% 7,8% 49,5% 50,5% 0,9%

http://www.val.se