Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högstorp-Hollstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högstorp-Hollstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högstorp-Hollstorp 1679 16,6% 34,8% 26,4% 22,3% 8,9% 49,4% 50,6%   1,4%
Summa 1679 16,6% 34,8% 26,4% 22,3% 8,9% 49,4% 50,6% 1,4%

http://www.val.se