Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tävelsås-Uråsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tävelsås-Uråsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tävelsås-Uråsa 1203 12,7% 36,2% 27,0% 24,0% 4,2% 52,0% 48,0%   1,0%
Summa 1203 12,7% 36,2% 27,0% 24,0% 4,2% 52,0% 48,0% 1,0%

http://www.val.se