Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Berg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Berg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berg 782 11,6% 30,6% 29,2% 28,6% 4,6% 51,7% 48,3%   2,2%
Summa 782 11,6% 30,6% 29,2% 28,6% 4,6% 51,7% 48,3% 2,2%

http://www.val.se