2018-09-12 11:31:14

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Torparängen

18,13%
6,43%
5,20%
5,78%
36,71%
6,95%
5,59%
14,04%
0,32%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,02%
+2,08
2014: 85,94%

Röstfördelning - valdistrikt Torparängen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 279 18,13% +92 +0,77 187 17,36%
C Centerpartiet 99 6,43% +46 +1,51 53 4,92%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 80 5,20% +27 +0,28 53 4,92%
KD Kristdemokraterna 89 5,78% +50 +2,16 39 3,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 565 36,71% +145 -2,29 420 39,00%
V Vänsterpartiet 107 6,95% +52 +1,85 55 5,11%
MP Miljöpartiet de gröna 86 5,59% -11 -3,42 97 9,01%
SD Sverigedemokraterna 216 14,04% +87 +2,06 129 11,98%
FI Feministiskt initiativ 5 0,32% -34 -3,30 39 3,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 0,84% +8 +0,38 5 0,46%
  Giltiga röster 1539 100,00% +462   1077 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,03% +12 +0,66 4 0,37%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,19% +2 +0,10 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1558 88,02% +476 +2,08 1082 85,94%
  Antal röstberättigade 1770   +511   1259  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torparängen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,26% +4 +0,26    
PP Piratpartiet 3 0,19%   -0,08 3 0,28%
ENH Enhet 2 0,13% +1 +0,04 1 0,09%
DD Direktdemokraterna 1 0,06% +1 +0,06    
DjuP Djurens parti 1 0,06%   -0,03 1 0,09%
MED Medborgerlig Samling 1 0,06% +1 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,06% +1 +0,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 13 0,84% +8 +0,38 5 0,46%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torparängen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se