2018-09-12 12:46:19

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Bergunda

27,90%
9,52%
3,11%
7,16%
25,35%
3,86%
3,30%
19,13%
0,28%
0,38%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,91%
+2,66
2014: 88,25%

Röstfördelning - valdistrikt Bergunda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 296 27,90% +2 -1,62 294 29,52%
C Centerpartiet 101 9,52% +22 +1,59 79 7,93%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 3,11% -7 -0,91 40 4,02%
KD Kristdemokraterna 76 7,16% +12 +0,74 64 6,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 269 25,35% +17 +0,05 252 25,30%
V Vänsterpartiet 41 3,86%   -0,25 41 4,12%
MP Miljöpartiet de gröna 35 3,30% -16 -1,82 51 5,12%
SD Sverigedemokraterna 203 19,13% +48 +3,57 155 15,56%
FI Feministiskt initiativ 3 0,28% -11 -1,12 14 1,41%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,38% -2 -0,23 6 0,60%
  Giltiga röster 1061 100,00% +65   996 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,84% -1 -0,15 10 0,99%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1070 90,91% +64 +2,66 1006 88,25%
  Antal röstberättigade 1177   +37   1140  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bergunda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet 1 0,09% -2 -0,21 3 0,30%
MED Medborgerlig Samling 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09%   -0,01 1 0,10%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 4 0,38% -2 -0,23 6 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bergunda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se