2018-09-12 13:01:52

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Evedal

32,33%
9,30%
3,85%
7,61%
28,57%
3,48%
3,85%
10,24%
0,28%
0,47%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 93,84%
+3,16
2014: 90,68%

Röstfördelning - valdistrikt Evedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 344 32,33% +34 +0,83 310 31,50%
C Centerpartiet 99 9,30% +50 +4,32 49 4,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 41 3,85% -7 -1,02 48 4,88%
KD Kristdemokraterna 81 7,61% +8 +0,19 73 7,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 304 28,57% -6 -2,93 310 31,50%
V Vänsterpartiet 37 3,48% +16 +1,34 21 2,13%
MP Miljöpartiet de gröna 41 3,85% -29 -3,26 70 7,11%
SD Sverigedemokraterna 109 10,24% +21 +1,30 88 8,94%
FI Feministiskt initiativ 3 0,28% -7 -0,73 10 1,02%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,47%   -0,04 5 0,51%
  Giltiga röster 1064 100,00% +80   984 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,28% -6 -0,63 9 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1067 93,84% +74 +3,16 993 90,68%
  Antal röstberättigade 1137   +42   1095  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Evedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,19% +2 +0,19    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet 1 0,09% +1 +0,09    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet     -3 -0,30 3 0,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,20 2 0,20%
  Totalt övriga partier 5 0,47%   -0,04 5 0,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Evedal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se