Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Hedemora SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora SV 1969 17,0% 28,8% 29,1% 25,1% 6,0% 49,9% 50,1% 2,8%  
Summa 1969 17,0% 28,8% 29,1% 25,1% 6,0% 49,9% 50,1% 2,8%

http://www.val.se