Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Hedemora SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora SÖ 2062 19,5% 22,3% 24,1% 34,1% 5,3% 48,8% 51,2% 3,2%  
Summa 2062 19,5% 22,3% 24,1% 34,1% 5,3% 48,8% 51,2% 3,2%

http://www.val.se