Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Husby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Husby 1205 14,3% 23,4% 28,5% 33,8% 5,0% 49,8% 50,2% 2,5%  
Summa 1205 14,3% 23,4% 28,5% 33,8% 5,0% 49,8% 50,2% 2,5%

http://www.val.se