Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Hedemora NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora NÖ 1766 20,7% 23,6% 23,7% 32,0% 6,3% 49,1% 50,9% 4,1%  
Summa 1766 20,7% 23,6% 23,7% 32,0% 6,3% 49,1% 50,9% 4,1%

http://www.val.se