Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Vikmanshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vikmanshyttan 869 14,6% 27,8% 26,6% 31,0% 5,4% 53,6% 46,4% 4,4%  
Summa 869 14,6% 27,8% 26,6% 31,0% 5,4% 53,6% 46,4% 4,4%

http://www.val.se