Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Hedemora NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora NV 2128 15,5% 30,8% 25,8% 27,9% 5,4% 49,7% 50,3% 2,2%  
Summa 2128 15,5% 30,8% 25,8% 27,9% 5,4% 49,7% 50,3% 2,2%

http://www.val.se