Val till kommunfullmäktige i Hedemora - Ålder och kön - Långshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långshyttan 1459 13,9% 24,4% 26,0% 35,7% 6,1% 51,8% 48,2% 6,8%  
Summa 1459 13,9% 24,4% 26,0% 35,7% 6,1% 51,8% 48,2% 6,8%

http://www.val.se