Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Håbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Håbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1283 17,9% 33,7% 25,8% 22,6% 7,1% 50,4% 49,6%   1,4%
Eneby 1799 17,5% 31,4% 23,0% 28,2% 6,4% 49,5% 50,5%   1,4%
Fånäs 1128 17,0% 27,7% 26,0% 29,3% 5,3% 50,1% 49,9%   1,6%
Mansängen 1046 21,7% 33,3% 20,3% 24,8% 7,1% 44,6% 55,4%   1,9%
Råby 2069 15,3% 41,3% 24,6% 18,8% 6,7% 50,6% 49,4%   2,0%
Skokloster 1644 19,5% 33,5% 27,4% 19,6% 5,7% 54,3% 45,7%   2,2%
Skörby 1566 16,1% 46,3% 22,7% 14,9% 7,3% 51,9% 48,1%   1,0%
Västerängen 1902 17,6% 27,1% 16,4% 38,9% 4,8% 47,6% 52,4%   2,4%
Åsenområdet 1275 15,7% 32,2% 25,6% 26,6% 5,4% 51,6% 48,4%   2,2%
Övergran 1473 14,3% 32,9% 33,2% 19,7% 4,8% 52,3% 47,7%   2,5%
Håbo 15185 17,1% 34,2% 24,3% 24,4% 6,0% 50,4% 49,6% 1,9%

http://www.val.se