Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Åsenområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Åsenområdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenområdet 1275 15,7% 32,2% 25,6% 26,6% 5,4% 51,6% 48,4%   2,2%
Summa 1275 15,7% 32,2% 25,6% 26,6% 5,4% 51,6% 48,4% 2,2%

http://www.val.se