Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ekillaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekillaområdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1283 17,9% 33,7% 25,8% 22,6% 7,1% 50,4% 49,6%   1,4%
Summa 1283 17,9% 33,7% 25,8% 22,6% 7,1% 50,4% 49,6% 1,4%

http://www.val.se