Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fånäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fånäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fånäs 1128 17,0% 27,7% 26,0% 29,3% 5,3% 50,1% 49,9%   1,6%
Summa 1128 17,0% 27,7% 26,0% 29,3% 5,3% 50,1% 49,9% 1,6%

http://www.val.se