Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mansängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mansängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mansängen 1046 21,7% 33,3% 20,3% 24,8% 7,1% 44,6% 55,4%   1,9%
Summa 1046 21,7% 33,3% 20,3% 24,8% 7,1% 44,6% 55,4% 1,9%

http://www.val.se