Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skörby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skörby 1566 16,1% 46,3% 22,7% 14,9% 7,3% 51,9% 48,1%   1,0%
Summa 1566 16,1% 46,3% 22,7% 14,9% 7,3% 51,9% 48,1% 1,0%

http://www.val.se