Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skokloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skokloster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skokloster 1644 19,5% 33,5% 27,4% 19,6% 5,7% 54,3% 45,7%   2,2%
Summa 1644 19,5% 33,5% 27,4% 19,6% 5,7% 54,3% 45,7% 2,2%

http://www.val.se