Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Övergran

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Övergran

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övergran 1473 14,3% 32,9% 33,2% 19,7% 4,8% 52,3% 47,7%   2,5%
Summa 1473 14,3% 32,9% 33,2% 19,7% 4,8% 52,3% 47,7% 2,5%

http://www.val.se