Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Råby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råby 2069 15,3% 41,3% 24,6% 18,8% 6,7% 50,6% 49,4%   2,0%
Summa 2069 15,3% 41,3% 24,6% 18,8% 6,7% 50,6% 49,4% 2,0%

http://www.val.se